Cum ar fi dacă v-aţi încumeta să daţi curs dorinţei de a porni la drum fără să ştiţi dinainte unde veţi ajunge?

Dincolo de cuvinte şi de imagini, se întinde universul libertăţii interioare. Este spaţiul de joc al suflului de viaţă, locuit de trăiri prin care omul dă formă propriei existențe. Printre înţelesuri, emoţii și senzaţii, starea de luminozitate cunoscătoare priveşte şi ascultă.

Cunoaşterea este întâmpinarea formelor existenţei, în deplină prezenţă a conştiinţei. Vacuitatea şi forma sunt aspecte ale aceluiaşi lucru – libertatea. Cunoașterea de sine înseamnă re-cunoașterea libertății.

Cărţile, picturile şi meditaţiile vizuale pe care le propun oferă practici ludice şi creative ce susţin antrenarea atenţiei şi extinderea prezenţei conştiente. Ele au în principal rolul de a însoţi demersul de schimbare pozitivă în viaţa celor care doresc şi sunt pregătiţi să-şi re-cunoască libertatea. Oferind un suport în călătoria pe drumul de explorare a interiorităţii pentru redescoperirea seninătăţii şi a echilibrului, ele vă invită într-un univers al libertăţii şi al autonomiei, dincolo de aglomeraţia problemelor și soluţiilor.

Breathe, Cherish life, Do good.