Acvariul din ocean

acvariul_din_ocean_persp

Editura Herald, 2015

Cititorul va găsi în această carte o abordare practică a mindfulness ca metodă ce poate fi aplicată în contextele obişnuite de viaţă pentru a construi un echilibru interior dinamic, a reduce stresul şi a îmbogăţi viaţa. Veţi întâlni nu doar considerente teoretice, ci mai ales exerciţii practice, tehnici de lucru cu sine şi de gestionare a emoțiilor, gândurilor şi acţiunilor, care să susţină un stil de viaţă benefic pentru sine şi pentru cei din jur.

Volumul oferă atât un fundament autentic pentru cei care sunt curioşi să exploreze această practică sau sunt la început de drum, cât şi o metodă de a progresa pe calea aleasă, a rafina practica şi a susţine rezultatele favorabile, pentru cei care sunt deja familiarizaţi.

Acest incurs în practica aplicată a prezenţei conştiente, este îmbogăţit de meditaţii vizuale, tehnica inedită, ludică și creativă propusă de Daniela pentru antrenarea atenţiei şi facilitarea schimbărilor pozitive. Sunt oferite aici sub formă de exerciţii ce susţin „călătoria în peisajele sufletului” din perspectiva mindfulness ca instrument şi metodă de dezvoltare umană, ca etică şi stil de viaţă. Imaginile, reproduceri ale picturilor create de autoare, şi textele ce le însoţesc, provoacă introspecţia, susţin reflecţia şi exersarea stării de prezenţă conştientă în viaţa cotidiană.

Câteva dintre temele abordate în carte:
  • Principiile directoare şi bazele practicii mindfulness în lumea de azi
  • Scopul meditaţiei în context secular, exerciţii de meditaţie
  • Aplicarea mindfulness în activităţi obişnuite, acasă, la serviciu, în relaţii
  •  Educarea conştientă a atenţiei, măsura progresului în practică
  •  Construirea echilibrului interior.

Mindfulness este angajarea conştientă într-un mod de existenţă care să susţină evoluţia propriei persoane şi contribuţia pozitivă în societate.

Practica mindfulness nu presupune doar „a trăi în prezent”, observând fără judecată de valoare şi non-reactiv, ci şi a alege gândurile şi acţiunile pe care să le urmăm pentru o implicare etică în viaţa de zi cu zi. Mindfulness ca stil de viaţă înseamnă a veghea asupra propriului echilibru, înseamnă să acţionăm din perspectiva înţelegerilor rezultate din practica bunăvoinţei, compasiunii şi înţelepciunii.


CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE

Partea întâi

MINDFULNESS ȘI MEDITAȚIE

CAPITOLUL I. Principiile directoare și bazele practicii

Scopul meditației și al mindfulness

Practica modernă a mindfulness

Practica meditației în lumea de azi

Aspecte fundamentale ale mindfulness și ale tipurilor principale de meditație

CAPITOLUL II. Meditații de bază

Meditație șezând, cu concentrare pe respirație

Meditație mergând

Meditație cu concentrare pe unul din simțuri

Meditații pentru cultivarea calităților nobile ale minții

CAPITOLUL III. Aplicarea mindfulness și a meditației în activități obișnuite

Acasă

La serviciu

În relații

CAPITOLUL IV. Educarea conștientă a atenției

Măsura progresului în practică

Meditație despre sinele personal

Meditație despre scopul fericirii

Partea a doua

MINDFULNESS CA STIL DE VIAȚĂ

Capitolul I. Dezvoltare personală, spiritualitate, stil de viață

Aspectele dezvoltării personale

Esența trăirii spiritualității

Stilul de viață

Capitolul II. Cum construim echilibrul interior

De la aspirație, la realizare

Factori destabilizatori, aspecte favorizante

„Formula celor 6 A”

Metoda de lucru

Capitolul III. Mindfulness, un mod de existență

Demersurile de dezvoltare personală

De unde venim, unde suntem, încotro ne îndreptăm

Susținerea echilibrată a aspectelor vieții

Mindfulness, un mod de existență

Partea a treia

ACVARIUL DIN OCEAN

CĂLĂTORIE VIZUALĂ ÎN PEISAJELE SUFLETULUI

Ghid de călătorie, îndrumar pentru practică

Exerciții de reflecție și meditații vizuale

RESURSE
DESPRE AUTOARE
LISTA IMAGINILOR


Next Post

Previous Post

© 2024 Arta schimbarii