DanAnd_blue

Este coach, facilitator pentru dezvoltare umană, instructor de meditaţie şi mindfulness.

Creaţiile artistice ale Danielei pot fi un sprijin pentru participanţii la programele de coaching, dezvoltare personală şi mindfulness pe care le elaborează şi susţine pentru publicul larg şi în organizaţii.

Prin cultivarea abilităţii de a face alegeri adaptate unei vieţi personale, spirituale şi profesionale în acord cu propriul potenţial, au menirea de a susţine procesul de transformare pozitivă a omului că individ şi ca parte a comunităţii în care trăieşte, cu mai puţin stres şi mai multă seninătate.

Din 2002 a urmat diferite stagii de pregătire în domeniul dezvoltării personale şi terapiilor complementare, s-a format ca şi coach în cadrul Şcolii Metasysteme (2007-2009), trainer în comunicare şi relaţii interpersonale prin Metoda ESPERE (2006-2009).

A început studiul mindfulness în 1996, practică meditaţia de peste 15 ani.

Este membră a Internaţional Coach Federation, Neuroleadership Institute, Institut ESPERE International.

Detalii de site-ul: www.danielaandreescu.ro